Ministrstvo za zdravje je uspešno izvedlo javni razpis »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«, za katerega je izbralo krajše ime Krepitev zdravja za vse.

Na javnem razpisu je bilo izbranih 25 zdravstvenih domov iz vse Slovenije, v katerih se izvajajo projektne aktivnosti.

Strokovno podporo in usmerjanje pri izvajanju projektnih aktivnosti v zdravstvenih domovih ter vsebinsko spremljanje projekta Krepitev zdravja za vse izvajata Ministrstvo za zdravje in Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) v okviru podpornega projekta Model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih (z akronimom MoST).

S projektoma Krepitev zdravja za vse in MoST je povezan tudi projekt Informacijska podpora integrirane preventive v zdravstvenih domovih, katerega osnovni namen je informacijsko podpreti delo centrov za krepitev zdravja.

Kaj novega prinaša?

Nadgrajene preventivne preglede otrok in mladostnikov s posebnim poudarkom na obravnavi otrok s čezmerno telesno težo in debelostjo ter zmanjšano zmogljivostjo.

Več

Nadgrajen program integrirane preventive kroničnih bolezni za odraslo populacijo.

Več

Dodatne preventivne aktivnosti patronažne službe za novorojenčke, dojenčke, otročnice in odrasle, ki jih patronažne medicinske sestre izvajajo na domu.

Več

Izvajanje različnih aktivnosti zdravstvenih domov za zagotavljanje večje vključenosti in dostopnosti do preventivnih obravnav za osebe, ki težje dostopajo do zdravstvenih storitev.

Več

Uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev zdravja, kar pomeni, da se različni posamezniki in skupine v lokalni skupnosti povezujejo za boljše zdravje vseh prebivalcev v skupnosti.

Več

Vzpostavitev in delovanje centrov za krepitev zdravja

Pomemben del projekta je vzpostavitev in delovanje centrov za krepitev zdravja, ki so zaživeli v zdravstvenih domovih kot nadgradnja predhodno vzpostavljenih zdravstveno vzgojnih centrov. Centri za krepitev zdravja so samostojne enote v zdravstvenih domovih, kjer so zaposleni dodatno strokovno usposobljeni zdravstveni delavci in sodelavci za izvajanje preventivnih obravnav (diplomirane medicinske sestre, fizioterapevti, psihologi, dietetiki in kineziologi).

Strokovnjaki iz centrov za krepitev zdravja:
  • v sodelovanju z vrtci in šolami izvajajo zdravstveno in zobozdravstveno vzgojo za otroke in mladostnike ter jih skupaj z njihovimi starši spodbujajo k zdravemu življenjskemu slogu,
  • odraslim nudijo podporo in pomoč pri spreminjanju nezdravih življenjskih navad in krepitvi duševnega zdravja ter
  • izvajajo različne aktivnosti za krepitev zdravja v lokalnem okolju, pri čemer s še večjo pozornostjo v preventivne obravnave vključujejo tiste osebe, ki težje dostopajo do zdravstvenih storitev.

Komu je namenjen?

S projektom nadgrajujemo vseživljenjsko preventivno obravnavo celotne populacije, tako otrok in mladostnikov kot odraslih.

Trajanje projekta

Od marca 2018 do konca decembra 2019.