Ljubljana, 9. december 2020 – Več kot 370 strokovnjakov iz 80 različnih institucij s področja zdravstva se je danes udeležilo on-line zaključnega delovnega srečanja projekta »Krepitev zdravja za vse«, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Na srečanju so bili predstavljeni doseženi cilji projekta ter prikazani preliminarni rezultati evalvacije.

Državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Marija Magajne je v uvodnem nagovoru poudarila: »Namen projekta je bil, da z zagotavljanjem dostopnosti ter s povezovanjem izvajalcev zdravstvenih storitev omogočimo uspešno preventivno obravnavo vsem, ki jo potrebujejo. Naše primarno zdravstveno varstvo smo želeli usmeriti v skupnost in lahko rečem, da so bili storjeni zelo pomembni koraki v tej smeri. Centri za krepitev zdravja, v katerih je sodelovalo 559 strokovnjakov, so se s svojimi aktivnostmi približali ljudem tam, kjer ti živijo in delajo. V letu 2019 so izvedli več kot 5.000 zdravstvenovzgojnih delavnic in individualnih svetovanj ter v lokalnih skupnostih izvedli 2.282 aktivnosti za krepitev zdravja. V pilotnem testiranju so bili nadgrajeni preventivni pregledi otrok in mladostnikov ter družinska obravnava za zdrav življenjski slog. V dodatne preventivne obravnave v patronažnem varstvu je bilo vključenih 281 medicinskih sester v patronažnem varstvu, ki so izvedle 12.813 projektnih aktivnosti ter 32.970 posvetov z različnimi izvajalci. Vzpostavljenih je bilo 30 Lokalnih skupin za krepitev zdravja za podporo in opolnomočenje ljudi za ohranjanje zdravja in obvladovanje kroničnih nenalezljivih bolezni.«

»S projektoma Krepitev zdravja za vse in MoST smo nadgradili vseživljenjsko preventivno obravnavo celotne populacije. Od začetka projekta so v centrih za krepitev zdravja obravnavali približno 44.000 uporabnikov. Aktivnosti v lokalnih okoljih so zajele več kot 80.000 prebivalcev v 94 občinah. V projektnih okoljih smo vzpostavili delovne skupine in multidisciplinarne time, ki so uspešno implementirali nadgrajene preventivne programe za otroke in mladostnike, nosečnice in mlade starše, aktivne odrasle in starejše. Raziskali smo značilnosti ranljivih posameznikov in pripravili ukrepe za njihovo boljše vključevanje v programe krepitve zdravja in preventivo. Dosegli smo cilje in prispevali k večji socialni vključenosti in zmanjšanju neenakosti v zdravju,« pa je povedal vodja Centra za upravljanje programov preventive in krepitve zdravja na NIJZ Rade Pribaković Brinovec, dr.

Zaključno delovno srečanje je organiziralo Ministrstvo za zdravje v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje.

V okviru projekta, ki je trajal od februarja 2018 do konca decembra 2019 in v katerem je sodelovalo 25 zdravstvenih domov in pripadajočih lokalnih skupnosti, so bili dosedanji preventivni programi nadgrajeni za celotno populacijo, tako na področju skrbi za otroke in mladostnike, odraslo populacijo ter ranljive skupine.

Program zaključnega delovnega srečanje je dostopen TUKAJ.

Uvodni nagovori:

 • Državna sekretarka, MZ, mag. Marija Magajne (posnetek);
 • Predstojnik Centra za upravljanje programov preventive in krepitve zdravja, NIJZ, Rade Pribaković Brinovec, dr. med. spec. javnega zdravja (posnetek).

Predstavitve govorcev:

 • Strokovne skupine za preventivo ZD in koordinativni timi za preventivo otrok in mladostnikov ter odraslih – Rade Pribaković Brinovec, dr. med. spec. javnega zdravja, NIJZ (PPT predstavitev in posnetek);
 • Implementacija koncepta integriranega centra za krepitev zdravja – asist. Sanja Vrbovšek, dipl. m. s., univ. dipl. soc., NIJZ (PPT predstavitev in posnetek);
 • Nadgrajene obravnave v nosečnosti in obporodnem obdobju – dr. Zalka Drglin, prof. ped., mag. soc. kult., NIJZ (PPT predstavitev in posnetek);
 • Nadgrajene obravnave otrok in mladostnikov, Družinska obravnava za zdrav življenjski slog  – prim. Polonca Truden Dobrin, dr. med., MSc, spec. epid., spec. javnega zdravja, NIJZ (PPT predstavitev in posnetek);
 • Nadgrajene obravnave otrok in mladostnikov, Rešitev je v telesni zmogljivosti – prof. dr. Gregor Jurak, prof. šp. vzg., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (PPT predstavitev in posnetek);
 • Nadgrajene obravnave otrok in mladostnikov, Projektno učenje mladih odraslih – Vesna Pucelj, prof. zdr. vzg., NIJZ (PPT predstavitev in posnetek);
 • Posodobljene obravnave otročnic, novorojenčkov in dojenčkov – Barbara Mihevc Ponikvar, dr. med., spec. javnega zdravja, NIJZ (PPT predstavitev in posnetek);
 • Preventivne obravnave ranljivih odraslih – Martina Horvat, dipl. m. s., spec., NIJZ, Tjaša Knific, dipl. fiziot., NIJZ (PPT predstavitev in posnetek);
 • Zagotavljanje enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin – dr. Ivanka Huber,  prof. slov. in soc., NIJZ (PPT predstavitev in posnetek);
 • Skupnostni pristop za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju – mag. Lea Peternel, dipl. soc., NIJZ (PPT predstavitev in posnetek);
 • Razprava (posnetek).