Idrija, 5. november in Lenart, 6. november 2019 V zdravstvenem domu Idrija in zdravstvenem domu Lenart so bili v uporabo slovesno predani novi delovni prostori Centra za krepitev zdravja (CKZ). Investiciji je v višini 200.000,00 evrov je sofinanciralo Ministrstvo za zdravje in Evropska unija iz Evropskih socialnega sklada. Zdravstvena domova Idrija in Lenart sta med 25 zdravstvenimi domovi po Sloveniji, ki so pridobili sredstva za nadgradnjo preventivnih programov na primarni ravni zdravstvenega varstva in v skupnosti.

 

V zdravstvenem domu Idrija je 5. novembra 2019 župan Občine Idrija, ki je sofinancirala prenovo, Tomaž Vencelj predal ključe direktorici ZD Idrija Mariji Magajne. Nekdanja stavba, v katerem je pred več desetletji domoval idrijski zdravstveni dom, je z včerajšnjim dnem dobila svojo nekdanjo vsebino – z novimi prostori, ki bodo namenjeni za delo CKZ. Direktorica zdravstvenega doma Idrija je povedala: »Zdravstvena zavarovalnica bo po novem plačala izvajanje programa CKZ, kar bo pomembno razširilo nabor programov tega zavoda.« V zdravstvenem domu so končali tudi s energetsko prenovo, nova pridobitev je tudi novo vozilo za nujne reševalne prevoze.

Zbrane je na otvoritvi nagovorila tudi direktorica Direktorata za javno zdravje na Ministrstvu za zdravje RS Mojca Gobec, ki je poudarila, da ima Slovenija dobro osnovno zdravstveno varstvo, ki temelji na dostopni in kakovostni oskrbi, katere sestavni del je tudi preventiva. Pohvalila je združevanje moči pri zbiranju potrebnega denarja, saj bodo novi prostori velika pridobitev za občane, uporabnike zdravstvenih storitev, zdravstveni dom in občino.  Poudarila je pomembnost sodelovanja in vključevanja vseh ključnih struktur in strokovnjakov, ki s timsko obravnavo pripomorejo k usmerjenju posameznika v aktivno skrb za zdravje in obvladovanje kroničnih bolezni. S tem se v primarnem zdravstvenem varstvu vzpostavlja skupnostni pristop, ki v ospredje postavlja potrebe ljudi.

Na otvoritvi so bili predstavniki javnega življenja obeh občin, javnih zavodov in ustanov na Idrijskem in Cerkljanskem ter gospodarstva v obeh občinah, kakor tudi predstavniki nevladnih organizacij in društev.

V zdravstvenem domu Lenart pa je slovesna otvoritev potekala 6. novembra 2019. »Končno smo dobili prostore za preventivo in uporabniki preventivnih programov bodo v kratkem spoznali, da je to res velika pridobitev za kvalitetno izvajanje teh programov,« meni direktor Zdravstvenega doma Lenart Jožef Kramberger, dr. med. spec. o novi pridobitvi. V investiciji je bil nadzidan vmesni trakt Zdravstvenega doma Lenart, kjer bo CKZ izvajal aktivnosti preventivnih zdravstvenih programov. Župan Občine Lenart mag. Janez Kramberger je v uvodnem nagovoru povedal: »V Občini Lenart se zavedamo, da je ob staranju prebivalstva, preventiva vedno pomembnejša, saj ta omogoča, da ljudje ohranijo zdravje čim dlje. Novi prostori, kjer se bodo izvajala preventivne dejavnosti, tako predstavljajo veliko pridobitev za našo občino in tudi širšo okolico.«

Slovesno otvoritev je zaključila mag. Mojca Presečnik, vodja Službe za izvajanje kohezijske politike na Ministrstvu za zdravje RS, ki je poudarila: »Centri za krepitev zdravja s svojo osnovno nalogo izboljšanja zdravstvenega stanja prebivalstva pomembno prispevajo k delovanju vseh vidikov življenja v okolju, saj je zdrav posameznik tisti, ki lažje ustvarja, povezuje in bogati skupnost kot takšno.«