Oxford, 29. junij 2019 – Univerza v Oxfordu, St. Hugh College je med 26. in 29. junijem 2019 gostila že peto Mednarodno zdravstveno konferenco. Konferenca je združila številne raziskovalce in strokovnjake iz področju zdravja, ki si prizadevajo za boljše zdravje in dobro počutje s pomočjo izboljšanih zdravstvenih storitev v Evropi in po svetu.

Cilj konference je bil poudariti povezavo med raziskavami in prakso z zbiranjem številnih dokumentov o raziskavah na področju zdravja in zdravstvenih storitev, ki so blizu praksi in/ali politiki. Ti izhajajo iz celotne palete sorodnih disciplin, vključno s primarno oskrbo, akutno medicino, javnim zdravjem, psihiatrijo, pediatrijo, pa tudi z ekonomijo, psihologijo, statistiko, družboslovnimi vedami in etiko, zdravstveno informatiko in raziskavami. Na konferenci so poudarili pomembnost razvoja raziskovalnih mrež ter spodbujali uporabo inovacij na vseh področjih znanosti, ki prispevajo k zdravju in dobremu počutju z izboljšanimi zdravstvenimi storitvami.

Komisija je izmed 600 prijavljenih prispevkov izbrala tudi »primer dobre prakse« iz Slovenije, katerega je predstavila vodja Centra za krepitev zdravja, ZD dr. Adolfa Drolca Maribor, viš. pred. Nataša Vidnar, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Cilj prispevka je bil predstaviti Zdravstveni dom in center za krepitev zdravja ter prikazati telesno dejavnost starih ljudi s prekomerno telesno težo, ki so se odločili za spremembo življenjskega sloga v okviru delavnic programirane zdravstvene vzgoje CINDI, izhodišča na dokazih podprta – pred statusno spremembo Zdravstvenovzgojnih centrov ter pomen in dodano vrednosti novoustanovljenih Centrov za krepitev zdravja. Le-ti omogočajo brezplačne delavnice, individualne in skupinske obravnave, ki tematsko pokrivajo vse dejavnike tveganja in potekajo pod strokovnim vodenjem. Program za krepitev zdravja, ki se izvaja v Centrih za krepitev zdravja ponuja možnost za doživljenjske spremembe življenjskega sloga.