Ljubljana, 23. maj 2019 – Več kot 200 strokovnjakov iz področja zdravstva, šolstva in sociale se je danes udeležilo delovnega srečanja »Krepitev zdravja za vse«. Izmenjali so si najbolj inovativne in kakovostne prakse pri izvajanju prenovljenega programa preventivnega zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov, s čimer se postavljajo temelji za zdravo dolgoživo družbo.

To je poudarila tudi generalna direktorica Direktorata za javno zdravje Mojca Gobec: “Kar se Janezek nauči, to Janezek zna. To ni samo slovenski pregovor, pač pa dejstvo, da nas navade, povezane z zdravjem, ki se razvijajo v otroštvu, spremljajo vse življenje. Zato je pomembno, da zdrav življenjski slog privzgojimo že v otroštvu. Z njim bodo otroci in mladostniki ohranjali in krepili zdravje ter tako živeli zdravo in kakovostno starost. Prav ohranjanju in krepitvi zdravja sledimo s posodobljeni preventivnimi programi. Ti nudijo podporo pri uvajanju in vzdrževanju zdravih življenjskih navad, ki zmanjšujejo možnost nastanka kroničnih nenalezljivih bolezni.«

Ob tem je izpostavila, da je pomembna novost prenovljenih programov tudi skupnostni pristop, ki omogoča povezovanje vseh v lokalnih okoljih. Z dodatnimi aktivnostmi patronažne službe se povečuje tudi dostopnost do ranljivih skupin, s čimer se zmanjšuje neenakosti v zdravju.

Program preventivnega zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov je posodobljen na področju vsebin, orodij in pristopov pri preventivnih pregledih novorojenčkov, predšolskih in šolskih otrok ter mladostnikov. Osredotoča se na zdravstvene probleme kot so rast in razvoj ter način življenja, ki vpliva na otrokovo telesno, duševno in socialno zdravje. Otrokom in mladostnikom na široko odpira vrata in nudi podporo pri doseganju njihovega polnega potenciala za razvoj zdravih življenjskih navad ter zmanjšanju možnosti za nastanek, z življenjskim slogom povezanih, bolezni.

»Na področju zdravja otrok in mladostnikov delujejo številne aktivnosti, ki jih s projektom Krepitev zdravja za vse nadgrajujemo. Glavni cilj je obvladovanje čezmerne prehranjenosti in debelosti otrok in mladostnikov. Pri tem ima pomembno vlogo Program ZDAJ – Zdravje danes za jutri, ki povezuje preventivno zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov ter reproduktivno zdravje od spočetja do vstopa v odraslost,« je povedala direktorica NIJZ Nina Pirnat, dr. med. spec.

Rade Pribaković Brinovec, vodja Centra za upravljanje programov preventive in krepitve zdravja z NIJZ je na srečanju predstavil tudi dosedanje delne rezultate izvajanja posodobljenega programa: »V projektu Krepitev zdravja za vse je bilo v družinsko obravnavo za zmanjšanje ogroženosti zaradi debelosti in zmanjšane telesne zmogljivosti do sedaj vključenih več ko 625 otrok in njihovih družin (275 tretješolk in tretješolcev ter 350 šestošolk in šestošolcev). Patronažne medicinske sestre pa so v skladu s posodobljenim programom obiskale več kot 5300 otročnic in novorojenčkov.«

Delovno srečanje je organiziralo Ministrstvo za zdravje v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje. 

Projekt, v katerem sodeluje 25 zdravstvenih domov, 16 iz vzhodne in 9 iz zahodne kohezijske regije, sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v vrednosti enajst milijonov dvesto tisoč evrov. V okviru projekta, ki traja od februarja 2018 do decembra 2019, pa so bili dosedanji preventivni programi nadgrajeni predvsem na področju skrbi za otroke in mladostnike, odraslo populacijo ter ranljive skupine.