Ljubljana, 27. november 2019 – Več kot 240 strokovnjakov iz področja zdravstva se je danes udeležilo delovnega srečanja projekta, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Izmenjali so si izkušnje, pridobljene pri izvajanju novih modelov in pristopov na področju preventivnega zdravstvenega varstva odraslih. V ospredje so postavili širše povezovanje in tesnejše sodelovanje med vsemi izvajalci preventivnega programa, zdravstvenimi strokovnjaki in predstavniki nevladnih organizacij v lokalnem okolju, z namenom izboljšati zdravje ter zmanjšati neenakost v zdravju prebivalcev Slovenije.

Generalna direktorica Direktorata za javno zdravje Mojca Gobec je v uvodnem nagovoru poudarila: “Statistika kaže, da se vsak v preventivo vloženi evro pozna pri izdatkih za zdravljenje in v večji kvaliteti življenja. Preventiva v vseh obdobjih življenja in podpora zdravstvenega sistema pomembno vplivata na odločitve posameznika, ki je ključni snovalec lastnega zdravja. Zato so preventivni programi, ki vključujejo podporo posamezniku pri spreminjanju življenjskih navad in ustvarjajo partnerski odnos med zdravstvenim osebjem in pacientom, temelj za dobro zdravje v dolgoživi družbi.«

Ob tem je izpostavila, da centri za krepitev zdravja zagotavljajo celostno preventivno obravnavo, s ciljem pravočasnega odkrivanja dejavnikov tveganja in ukrepanja ob pojavu poslabšanja zdravstvenega stanja. Posameznika motivirajo in ga opolnomočijo z znanjem in veščinami za krepitev zdravja. Kot pomemben element zagotavljanja enakosti v dostopnosti do zdravstvenih storitev je tudi vključenost patronažnih medicinskih sester in njihova posebna skrb za ranljive skupine ter osebe v občutljivih življenjskih obdobjih.

»S projektom Krepitev zdravja za vse nadgrajujemo vseživljenjsko preventivno obravnavo celotne populacije. Projektni zdravstveni domovi so se trdno povezali s skupnostjo, v kateri delujejo. Od začetka projekta so v centrih za krepitev zdravja obravnavali več kot 30.000 uporabnikov ter v domačem in lokalnem okolju izvajali različne aktivnosti za krepitev zdravja. S posebno pozornostjo so v preventivne obravnave vključevali tiste osebe, ki težje dostopajo do zdravstvenih storitev,« je povedal vodja Centra za upravljanje programov preventive in krepitve zdravja na NIJZ Rade Pribaković Brinovec, dr.

Delovno srečanje je organiziralo Ministrstvo za zdravje v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje.

V okviru projekta, ki traja od februarja 2018 do konca decembra 2019 in v katerem sodeluje 25 zdravstvenih domov, so bili dosedanji preventivni programi nadgrajeni za celotno populacijo tako na področju skrbi za otroke in mladostnike, odraslo populacijo ter ranljive skupine.