S projektom Krepitev zdravja za vse stremimo k doseganju boljšega zdravja, z zdravjem povezane kakovosti življenja in k zmanjševanju neenakosti v zdravju pri prebivalcih Slovenije.

Namen projekta:

  • krepitev javnozdravstvene vloge zdravstvenih domov, torej njihove aktivne vloge pri preprečevanju bolezni, krepitvi zdravja in zmanjševanju neenakosti v zdravju med prebivalci na območju delovanja posameznega zdravstvenega doma,
  • zmanjševanje bremena kroničnih bolezni pri otrocih, mladostnikih in odraslih,
  • vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter
  • uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih.

Zastavljeni projektni cilji v 25 izbranih zdravstvenih domovih (in pripadajočih lokalnih skupnostih):

  • vzpostaviti nove strukture, ki delujejo v zdravstvenem domu ter podpirajo izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni in aktivnosti za zmanjševanje neenakosti v zdravju za vse populacijske skupine – vzpostavitev strokovne skupine za preventivo, koordinativnega tima za preventivno zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov, preventivnih timov za otroke in mladostnike posamezne šole ter koordinativnega tima za preventivno zdravstveno varstvo odraslih,
  • vzpostaviti center za krepitev zdravja kot samostojno enoto v zdravstvenem domu, ki povezuje tako strokovnjake kot zdravstvenovzgojne programe za vse populacijske skupine,
  • uvajati prenovljene in nadgrajene preventivne programe za otroke, mladostnike in odrasle za preprečevanje in obvladovanje kroničnih bolezni, povezanih z življenjskim slogom,
  • uvajati nove načine obravnave za večje vključevanje oseb, ki se spoprijemajo s težavami v dostopu do zdravstvenega varstva, v preventivne programe ter
  • vzpostaviti lokalne skupine za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju po modelu skupnostnega pristopa za krepitev zdravja, kar pomeni, da se različni posamezniki in skupine v lokalni skupnosti (tako z zdravstvenega kot socialnega področja, iz vzgojno-izobraževalnih ustanov, v okviru programa Projektnega učenja za mlajše odrasle (PUMO), z ljudskih univerz, občin, zavodov za zaposlovanje ter iz različnih nevladnih organizacij) povezujejo z namenom zagotavljanja boljšega zdravja vseh prebivalcev v skupnosti.

Prizadevamo si za zagotovitev uspešnega, kakovostnega in trdnega zdravstvenega sistema, ki se učinkovito prilagaja potrebam prebivalstva in je dostopen vsem prebivalcem Slovenije.