Skupaj za zdravje otrok in mladostnikov.

Temelji dolgoročnega zdravja se začnejo oblikovati že pred rojstvom in se nadgrajujejo v najzgodnejših letih življenja. Zato so kakovostni preventivni programi, programi promocije in varovanja zdravja otrok in mladostnikov, ki so v največji možni meri prilagojeni prav njim, izjemnega pomena za krepitev zdravja prebivalstva in zmanjševanje neenakosti v zdravju. S posodobljenimi vsebinami in načinom izvajanja želimo vsem otrokom in mladostnikom ter njihovim staršem zagotoviti dostop do kakovostnih preventivnih zdravstvenih storitev.

Otrokom 3. in 6. razreda osnovne šole se zagotavljajo:

  • nadgrajen preventivni pregled, s katerim celostno obravnavamo otroke,
  • zgodnje odkrivanje ogroženih za nastanek kroničnih bolezni, ki so povezane z neustreznimi prehranjevalnimi in gibalnimi navadami, ter
  • ustrezno ukrepanje, vključno z informiranjem in motiviranjem za aktivno skrb za zdravje.

Ob preventivnem pregledu se na podlagi poglobljene anamneze, dodatnih meritev, uporabe dodatnih vprašalnikov in podatkov iz športnovzgojnega kartona izvede dodatna diagnostika. Pridobljeni podatki omogočajo individualno klinično oceno stanja prehranjenosti in telesne zmogljivosti otrok in mladostnikov.

Namen preventivnih pregledov otrok je zgodnje odkrivanje dejavnikov tveganja in preprečevanje razvoja nenalezljivih bolezni. Na podlagi prepoznanih dejavnikov tveganja izbrani zdravnik šole napoti otroka v spremstvu staršev na dodaten individualni pregled k specialistu pediatru.