S podporo Centra za krepitev zdravja do zdravih življenjskih navad.

V Sloveniji so otrokom, mladostnikom in odraslim na voljo številni programi vzgoje za zdravje in zdravstvene vzgoje, ki so usmerjeni v ohranjanje in krepitev zdravja ter pridobivanje zdravih življenjskih navad. Izvajajo jih strokovnjaki iz centrov za krepitev zdravja (CKZ), to so diplomirane medicinske sestre, dietetiki, fizioterapevti, kineziologi in psihologi. CKZ so samostojne enote v zdravstvenih domovih, ki jih vodijo diplomirane medicinske sestre s specialnimi znanji.

CKZ izvajajo naslednje programe in aktivnosti:

 • program Priprava na porod in starševstvo,
 • program Vzgoja za zdravje za otroke in mladostnike v vrtcih in šolah,
 • aktivnosti za krepitev zdravja in preventivno obravnavo otrok, mladostnikov in njihovih staršev,
 • promocijo zdravja za mlade v lokalnih skupnostih (npr. PUMO),
 • zobozdravstveno vzgojo za otroke in mladostnike,
 • Program za krepitev zdravja za odrasle,
 • aktivnosti za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih.

Ti programi se izvajajo v vrtcih, šolah, delovnih organizacijah, lokalnih skupnostih in zdravstvenih domovih.

Obrnite se na CKZ v svojem kraju, če:

 • želite spremeniti svoje življenjske navade, povezane z zdravjem, ali potrebujete spodbudo, da naredite prvi korak k spremembi,
 • želite, da strokovnjaki iz CKZ izvedejo predavanje ali delavnice vzgoje za zdravje ali zobozdravstvene vzgoje v vašem vrtcu, šoli, delovni organizaciji ali lokalni skupnosti.

Program Priprava na porod in starševstvo

Pričakujete otroka? V zdravstvenem domu vas skupaj z bodočim očetom toplo vabijo v prenovljen in posodobljen program Priprava na porod in starševstvo (nekdaj poimenovan Šola za starše).

Sestavljen je iz srečanja v zgodnji nosečnosti in šestih srečanj v nadaljevanju nosečnosti. V njem boste izvedeli veliko o nosečnosti, porodu, dojenju in poporodnem obdobju. Usvojili boste nove spretnosti in se tako dobro pripravili na porod in prihajajočega novorojenčka.

Teme med drugim vključujejo: potek nosečnosti in poroda, telesno in duševno zdravje nosečnice in nato matere in očeta oziroma družine, zdravo in varno prehrano nosečnice in doječe matere, telesno dejavnost v nosečnosti, laktacijo, dojenje in prehod na mešano prehrano dojenčka, razvoj novorojenčka in dojenčka ter njegove potrebe, sodelovanje z dojenčkom, pripomočke in opremo, otrokov vsakdan, porod in poporodno obdobje pri ženski, različne vidike varnosti, zdravstvene storitve v tem obdobju, partnerski odnos in druge.

Naslovi posameznih srečanj predstavljajo osrednjo temo: Zgodnja nosečnost, Nadaljevanje nosečnosti, Porod I, Porod II, Poporodno obdobje in dojenje, Dojenček, Duševno zdravje v nosečnosti in po porodu, Partnerski odnos in komunikacija. Vsako srečanje traja 120 minut, prvemu (Zgodnja nosečnost) pa je pridružena še ura s fizioterapevtko ali fizioterapevtom.

Posebna pozornost je namenjena ranljivim skupinam in zmanjševanju neenakosti. V program so vključene sodobne vsebine, gradivo za bodoče starše in strokovnjake je prosto dostopno.

S posodobljenimi vsebinami in načinom izvajanja programa Priprava na porod in starševstvo je bodočim staršem zagotovljen dostop do kakovostnih in preverjenih informacij ter veščin, kar vodi do boljšega zdravja nosečnic, dojenčkov in celotne novonastale družine.

Zdrave nosečnice ste vabljene tudi v program strokovno vodene redne tedenske telesne vadbe v nosečnosti.

Program Vzgoja za zdravje za otroke in mladostnike v vrtcih in šolah

Vzgoja za zdravje se ustrezno otrokovemu razvoju in odraščanju izvaja na različnih ravneh, v različnih okoljih in za različne ciljne skupine. Izvaja se lahko v zdravstvenih ustanovah ali v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, pa tudi v lokalni skupnosti, torej povsod, kjer otroci in mladostniki živijo, se družijo, igrajo, učijo. Namen sodelovanja med šolo in zdravstvenimi delavci je izboljšanje sporazumevanja s ciljem krepitve zdravega življenjskega sloga in zmanjševanja škodljivih vplivov na zdravje šolarjev. Strokovnjaki iz CKZ zato redno sodelujejo z vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami. Izvajajo predavanja, delavnice, pogovore o različnih področjih zdravja in zdravega načina življenja tako za predšolske otroke, šolarje, dijake kot tudi za njihove starše in pedagoške delavce. Vsebine se nanašajo na zdravo prehrano in gibanje, duševno zdravje, dobre medosebne odnose, različne vrste zasvojenosti, odraščanje, zdravo spolnost, skrb za ustno zdravje, zdravo pokončno držo, osebno higieno, preprečevanje poškodb, samopregledovanje dojk/mod in drugo. Pred izvajanjem dejavnosti se s predstavniki vrtcev in šol dogovorijo o obsegu programa, vsebinah in načinih sodelovanja za vsako šolsko leto.

Aktivnosti za krepitev zdravja in preventivno obravnavo otrok, mladostnikov in njihovih staršev ter preventivno obravnavo mladih v lokalnih skupnostih

Nezdrav življenjski slog je pogosto povezan z debelostjo in slabšo telesno zmogljivostjo pri otrocih in mladostnikih. Pojavljati se začnejo tudi drugi dejavniki tveganja za razvoj srčno-žilnih bolezni. Razširjenost debelosti med otroki in mladostniki je resen javnozdravstveni problem tako v svetu kot tudi pri nas, v Sloveniji. Z usmerjanjem v zdrave življenjske navade lahko dosežemo pozitivne dolgoročne učinke na zdravje. Posebej je pomembno, da zdrav življenjski slog zaživijo vsi družinski člani. Tako starši lahko veliko naredijo za zdravje svojih otrok že v njihovi mladostniški in pozneje tudi odrasli dobi. Aktiviranje celotne družine in ukrepanje za zdravo prehrano, zadostno telesno dejavnost, zadosti spanja in netvegano rabo elektronskih naprav je ključno za doseganje sprememb.

»Družinsko obravnavo za zmanjševanje ogroženosti zaradi debelosti in zmanjšane telesne zmogljivosti« izvajamo v CKZ v sodelovanju z zdravniki specialisti pediatri. Potek obravnave vsebuje z dokazi podprte sestavine in temelji na sodelovanju celotne družine z zdravstvenovzgojnim in preventivnim timom šole. Tako otrokom in mladostnikom ter njihovim staršem omogočamo učinkovito obravnavo v njihovem lokalnem okolju.

Promocija zdravja za mlade v lokalni skupnosti

Strokovnjaki iz CKZ sodelujejo tudi z mladostniki, ki zaradi različnih razlogov izstopijo iz šolskega okolja oziroma opustijo šolanje. Ti so lahko vključeni v program Projektnega učenja za mlajše odrasle (PUMO). Izvajalci vzgoje za zdravje v programu PUMO zanje pripravijo različne vsebine in delavnice s področja zdrave spolnosti, dušenega zdravja, zdrave prehrane in gibanja.

Zobozdravstvena vzgoja za otroke in mladostnike

Ustno zdravje je neločljiv del splošnega zdravja in pomembno prispeva k boljši kakovosti življenja. Ohranjanje zdravja zob in ustne votline je najtesneje povezano z ustno higieno, zdravim prehranjevanjem, izogibanjem razvadam in rednim obiskovanjem zobozdravnika. Strokovnjaki iz CKZ izvajajo številne promocijske in preventivne dejavnosti s področja skrbi za ustno zdravje za različne ciljne skupine. Sodelujejo že v programu Priprava na porod in starševstvo ter nadaljujejo svoje delo pri predšolskih otrocih ter šolarjih in dijakih. Kot velja za vzgojo za zdravje, tudi na področju skrbi za ustno zdravje izvajalci tesno sodelujejo z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami. Pred izvajanjem dejavnosti se s predstavniki vrtcev in šol dogovorijo o obsegu programa, vsebinah in načinih sodelovanja za vsako šolsko leto.

Program za krepitev zdravja za odrasle

Si želite spremeniti svoje življenjske navade, povezane z zdravjem? Morda potrebujete le spodbudo, da bi naredili prvi korak k spremembi.

Odraslim od 19. leta starosti dalje je na voljo Program za krepitev zdravja. Gre za skupinske delavnice in individualna svetovanja za krepitev zdravja na področjih zdrave prehrane, telesne dejavnosti za krepitev zdravja, zdravega hujšanja, krepitve duševnega zdravja, življenja s sladkorno boleznijo in opuščanja kajenja. V delavnicah boste pridobili strokovne informacije, veščine in podporo za dolgotrajno spremembo življenjskih navad, ki bodo vodile do boljšega počutja in zdravja.

Temeljne/kratke delavnice Poglobljene/dolge delavnice in individualna svetovanja
Svetovalnica za zdrav življenjski slog Svetovalnica za duševno zdravje Svetovalnica za tvegana vedenja
Zdravo živim

Ali sem fit?

Tehnike sproščanja

Zvišan krvni tlak

Zvišane vrednosti maščob v krvi

Zvišana raven krvnega sladkorja

Sladkorna bolezen tipa 2

Test telesne pripravljenosti za odrasle/starejše

 

Zdravo jem

 

Gibam se

 

Zdravo hujšanje

 

S sladkorno boleznijo skozi življenje

 

Podpora pri spoprijemanju z depresijo

 

Podpora pri spoprijemanju s tesnobo

 

Spoprijemanje s stresom

 

Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja

 

Individualno svetovanje za opuščanje kajenja

 

 

Skupinske delavnice in individualna svetovanja se izvajajo v prostorih zdravstvenih domov, po dogovoru s posameznim CKZ pa lahko tudi na lokacijah v lokalnih skupnostih (npr. v delovni organizaciji, prostorih krajevne skupnosti, gasilskem domu, prostorih društva bolnikov ipd.).

V nekatere delavnice in individualna svetovanja se lahko vključite le po predhodno opravljenem preventivnem pregledu pri izbranem osebnem zdravniku oziroma diplomirani medicinski sestri v ambulanti družinske medicine. O možnostih vključitve v delavnice/individualna svetovanja se pozanimajte pri diplomirani medicinski sestri v CKZ.

Če imate urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje, je udeležba v Programu za krepitev zdravja za vas brezplačna.

Aktivnosti za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih

Zaposleni v CKZ v lokalnih skupnostih izvajajo različne aktivnosti za krepitev zdravja:

 • organizacijo in izvedbo delavnic, predavanj, različnih predstavitev s področja krepitve zdravja (obeležitev dnevov zdravja, izvedba kratkih preventivnih obravnav, meritev, svetovanj ipd.),
 • predstavite za spodbujanje ciljnih populacij k vključevanju v preventivne programe in državne presejalne programe za zgodnje odkrivanje raka (Dora, Zora, Svit),
 • tako imenovana Odprta vrata za zdravje na lokacijah različnih partnerjev v lokalni skupnosti (informiranje in spodbujanje ranljivih oseb k vključitvi v preventivne programe in skrbi za svoje zdravje) in
 • motivacijske delavnice za ranljive osebe. 

CKZ v svoji strategiji načrtujejo vključevanje populacije ranljivih skupin v preventivne aktivnosti tako znotraj zdravstvenih domov kot v lokalni skupnosti.